Image Not Found Image Not Found
Etkinlik Yönetimi


Bir etkinliğin en önemli bölümü hedef belirlemek ve bu hedefe doğru stratejik etkinlik yönetim planını oluşturmak. Etkinlik yönetiminde önceliğimiz, etkinliğin amaçlarını belirleyerek ve buna bağlı olarak doğru hedef kitle ile buluşmanızı sağlayarak yaratıcı deneyimlerin oluşturulmasında organizasyon firmaları ve kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmak.

Etkinlik planlama ve etkinlik için konsept oluşturma süreçlerinin öncesi, sonrası, süreçlerin stratejik esaslara dayalı olarak belirlenen hedefler doğrultusunda planlı biçimde yürütülmesini sağlıyoruz. Bu hususta size etkinlik medya iletişimi ve etkinlik dijital medya iletişiminde destek veriyoruz.

 

Etkinlik Yönetimi